SAND | STUDIO VOOR ARCHITECTUUR - DOMINEE KREMERSTRAAT 40 - 5591 GH HEEZE - T 06 2518 5569 - INFO2STUDIOSAND.NL

Disclaimer & copyright

 

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website studiosand.nl en op alle via SAND - studio voor architectuur ontvangen bestanden en gegevens.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de studiosand.nl-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de SAND - studio voor architectuur  zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SAND - studio voor architectuur niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SAND - studio voor architectuur garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. SAND - studio voor architectuur wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer SAND - studio voor architectuur links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door SAND - studio voor architectuur worden aanbevolen. SAND - studio voor architectuur aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door SAND - studio voor architectuur niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

 

Disclaimer ontvangen bestanden van

SAND - studio voor architectuur

 

Alle digitale bestanden en gegevens op onze website, bijgaande opslagmedia en/of e-mail blijven, conform artikel 35 en 76 van de SR '97, respectievelijk artikel 45 en 48 van DNR, eigendom van SAND - studio voor architectuur . Ook behoudt SAND - studio voor architectuur  hiervoor de volledige auteursrechten conform artikel 36, lid 1 van de SR '97 respectievelijk artikel 46 van DNR.

 

Digitale illustraties

Digitale illustraties (bitmaps) mogen alleen na schriftelijke toestemming van SAND - studio voor architectuur  zonder verdere aanpassingen en/of toevoegingen voor publicatiedoeleinden gebruikt worden. Bij publicatie moet SAND - studio voor architectuur  als auteur en architect opgegeven worden.

 

Digitale tekeningen

Digitale tekeningen en gegevens zijn bedoeld als onderlegger waaraan informatie kan worden toegevoegd. Het is op geen enkele manier toegestaan deze verstrekte bestanden te vermenigvuldigen, hergebruiken of manipuleren.

 

Derden

De bestanden mogen niet aan derden worden verstrekt, of na beëindiging van het project in uw bezit blijven. Bestanden en/of gegevens die door u of derden zijn aangepast (binnen de grenzen van het auteursrecht) moeten voorzien zijn van een opschrift, dit zodat de aanpassing en uw bedrijfsnaam herkenbaar zijn. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAND - studio voor architectuur.

 

Aansprakelijkheid

Indien bovenstaande niet nagekomen wordt, stellen wij u aansprakelijk voor gederfde inkomsten en/of gemaakte kosten. Ongeacht het feit of wij toestemming hebben gegeven voor verspreiding, vrijwaart u SAND - studio voor architectuur  bij acceptatie van deze digitale bestanden voor door u of door derden geleden schade en claims.